Medialle

Medialta vaaditaan akkreditoitumista. Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumiskaavake lisätään helmikuun loppuun mennessä.